Bereket Versin

13 Yıldız Tohumculuk'un Ana Sponsorluğunda Hazırlanan ve Çiftçi TV'de Yayınlanmış Olan
"Bereket Versin" Programı'nın Tüm Bölümleri

"bu memleketin toprakları kendi
özünden olan yerli tohumla yeşerir"

toprağa ektiğiniz her tohum
tanesi bu memleketin özü...

%100 Yerli ve Milli Sermaye
ile Tohum Üretimi

KURUMSAL

HAKKIMIZDA

FAALİYET ALANLARIMIZ

MİSYON & VİZYON

Hakkımızda

13 YILDIZ TOHUMCULUK faaliyetlerini 13 YILDIZ GRUP TARIM VE TOHUM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ altında yürütmektedir. Şirket merkezimiz İstanbul'dadır. Tohumculuk faaliyetlerimizi, Tekirdağ ve Sivrihisar/Eskişehir illeri merkezli olarak yürütmekteyiz. Yıllardır yaptığımız hazırlıklarımızı tamamlayarak 2018 yılı itibariyle tohumculuk faaliyetlerimize başlamış bulunmaktayız. Tohumculuğa yeni bir yaklaşım, yeni bir ses ve yeni bir nefes olarak başladık. Temel prensibimiz her gün daha da iyisi için gayret göstermektir.

Şirketimizin, güçlü yapısı ve tohumculukta yerli AR-GE çalışmalarına verdiği önem ile yerli tohumculuğun önemli kuruluşlarından birisi olma yolunda önemli adımlar atmaktadır. Çözüm ortağı olan yerli şirketlerin etkin yapılarının bir araya getirilmesi ile yeni bir güç ve sinerji ortaya çıkartılmış, ülkemiz tohumculuğunda yepyeni bir yaklaşımla "YERLİ ve MİLLİ TOHUMCULUĞA" katkı verilmesi hedefi ile yola çıkılmıştır. Tohumculukta başarının kendi "ÇEŞİTLERİMİZE" sahip olmaktan geçtiğinin farkında olan şirketimizin en başta gelen hedefi, yerli imkânlarla geliştirilmiş "YENİ ÇEŞİTLERLE" çiftçimizin, sanayicimizin ve tüketicimizin taleplerini karşılamaktır.

Henüz faaliyetimizin ilk yılı olmasına rağmen, çözüm ortağımız ile birlikte yürüttüğümüz AR-GE çalışmaları sonucunda elde ettiğimiz "BİRYILDIZ" kırmızı ekmeklik buğday çeşidi ile "İKİYILDIZ" beyaz ekmeklik buğday çeşitlerimizde çiftçimizin hizmetine sunulmuştur. Bu çeşitlerimizin tohumluk üretimlerine de başlanmıştır. Ayrıca 10 adet ekmeklik buğday çeşit adayımız tescile teklif edilmiştir. Şirketimiz, öncelikle tahıl tohumculuğunda "YERLİ ve MİLLİ TOHUMCULUĞUMUZA" katkı sağlamak amacıyla ülkemizin tüm tahıl üretim bölgelerinde faaliyet gösterecek şekilde yapılanmıştır. Bu kapsamda SERİNCE ekmeklik buğday çeşidi, CUDİ 63 makarnalık buğday çeşidi, AYHAN iki sıralı ve SERTEK altı sıralı arpa çeşitlerimiz yazlık tahıl ekimi yapılan bölgelerde hizmete sunulmak üzere üretimlerine başlanmıştır. Çeşitlerimize ait sertifikalı kademedeki tohumlukların ülkemizin ekmeklik buğday üretilen tüm bölgelerindeki üreticilerimize ulaştırılması amacıyla yaygın bir pazarlama ağı ve buna uygun bir çalışma ekibi oluşturulmuştur.

Çiftçilerimizin bizi ve çeşitlerimizi daha yakından tanıması için çeşitlerimizin üretim şartlarında görülmesini sağlamak üzere açık alan denemeleri kurulmuştur. Alan denemelerimizin kurulduğu alanlarda yapacağımız tarla günlerimiz ile çeşitlerimizi üreticilerimize tanıtmak ve beğenilerine sunmak hedeflenmiştir. Her yıl yaygınlaştırılarak yürütülecek bu çalışmalarla daha çok üreticimize doğrudan ulaşılması ve üreticimizin daha sağlıklı karar vermesine katkı sağlanması hedeflenmiştir. Şirketimizin hedefleri doğrultusunda 2020 yılında REYHANLI/HATAY’da ikinci şubemizi açtık. Bu şubemizle birlikte tüm sebze ve meyve türlerinde üreticimize hizmet amacıyla yeni bir süreci de başlattık. Bitkisel ürünler yanında üreticilerimizin ihtiyacı olan her türlü gübre, ilaç ve sulama sistemleri ile ilgili girdileri de karşılamaya başladık. Şube sayımızı gelecek yıllarda ülkenin tamamına yaygınlaştıracak şekilde artırmak için çalışmalarımız devam etmektedir.

Hedefimiz üreticimizin yerli ve milli çeşitlerle üretim yapması, sanayicimizin yerli çeşitlerle elde edilen ürünleri kullanması, tüketicimizin genetik ve fiziksel olarak temiz ve kaliteli ürün tüketmesi, tohumculuğumuzun yerli imkânlarla rekabet gücünün daha da yükseltilmesidir. Biz bunlar için yola çıktık. Gayret bizden Tevfik ALLAH (C.C)’dan.

Katalog

Katalogları Cihazınıza İndirebilmek İçin Lütfen İlgili Kataloğun Üzerine Tıklayınız / Dokununuz

FAALİYET ALANLARIMIZ

 • Tohum, fidan ve asma çeşitleri geliştirme, ıslahı, denemelerinin kurulması ve tescilinin yapılması, geliştirilen çeşitlerin lisans ve üretim haklarının pazarlanması,
 • Tohum, fide, fidan ve asma çeşitlerinin sertifikalı tohumluklarının üretim ve pazarlaması,
 • Tarımsal konularda her türlü araştırma ve geliştirme çalışmaları ile bunların planlanması, projelendirmesi ve yürütülmesi,
 • Sebze, meyve, tohum, fide, fidan, asma ve her türlü tarla ve süs bitkileri üretim materyali üretimi ve iç ve dış ticareti,
 • Tohum, fidan ve asma çeşitleri geliştirme ve ıslahı konularında eğitim programları düzenlenmesi, basılı ve görsel yayınlar çıkartılması,
 • Tohum, fidan ve asma çeşitleri geliştirme ve ıslahı ile üretim ve pazarlanması konularında yerli ve yabancı kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapılması,

MİSYON & VİZYON

 • Milletimizin ve tüm insanların, temiz ve sağlıklı gıda ile beslenmesi için gerekli ürünlerin, teknik ve teknolojilerin piyasada yer almasına katkıda bulunmak;

 • Yerli ve milli tohumculuğa katkı sağlamak,
 • Yerli, yerel ve milli ürün, teknoloji ve teknikler geliştirmek ve milletimizin ve insanlığın hizmetine sunmak,
 • Ülkemiz tarım ve özellikle tohumculuğumuzun gelişimi, rekabet gücünün yükseltilmesi, bölgesel ve küresel güç haline gelmesi için yenilikler ortaya koymak,
 • Ülkesel, bölgesel ve küresel kaynakların milletimiz ve insanlık için etkin kullanımını sağlayacak yaklaşımlar ve yöntemler geliştirmek ve uygulamaya koymak,

ÜRÜNLER

DELABRAD 2 EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİDİ

HÜSEYİNBEY EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİDİ

BEYAZ - 1

AR-GE - Çeşit Geliştirme

Firmamız tarafından ülkemiz çifçisinin hizmetine sunulan ekmeklik buğday çeşitleri, uzun ve zahmetli çalışmalar sonucunda ortaya çıkmaktadır.

Çeşit geliştirme çalışmalarımız melezleme ile başlayıp tescil ile sona eren 10-14 yıllık çalışmaları kapsamaktadır.  Melezlemeden başlayan süreç, erken dönem seleksiyonları ile başlayan ve  genetik durulma ve safiyetin elde edilmesi ile sona eren orta dönem seleksiyon süreçleri ile devam etmektedir. Bu süreç ortalama 7 yıllık çalışmaları kapsar.

Genetik safiyet eulaşılmasından sonra, hastalık ve zararlılara ve çevre şartlarına karşı tepkinin belirlendiği ve ortalama 3 yıl devam eden seleksiyon sürecinde, ülke için  ekonomik ve ekolojik  önemi olan özellikler değerlendirilir. Bu seleksiyon sürecinden geçenler verim ve kalite bakımından 2 yıllık yoğun çalışmalarla seçime tabii tutulur.

Verim ve kalitebakımından seçilenler, hedef üretim alanların da adaptasyon kabiliyetlerinin belirlenmesi için ortalama 2 yıl süren çalışmalarla değerlendirilir. Bu çalışmalarla seçilenler çeşit adayı olarak tescile teklif edilir.

Tescil denemelerinde geçen süre en az 2, en çok 3 yıldır. Tescil denemelerinde başarılı olan çeşit adayları, aynı süre içinde eş zamanlı olarak yürütülen ve çeşitlerin durulmuş, yeknesak ve saf olup olmadıklarının belirlendiği denemelerden de geçmiş olmak kaydı ile tescil edilirler.

Bir sonraki adım ise yeni çeşidin kendine özgü tohumluklarının üretim sürecidir. Tescili takiben yapılan ilk iş "Islahçı Tohumu" üretmektir. Islahçı Tohumundan, Elit Tohumluk elde edilir. Bir sonraki yıl Elit Tohumdan Orijinal Tohum elde edilir. Daha sonraki yıllarda Orijinal Tohumdan Sertifikalı Tohum elde edilir ve üreticinin hizmetine sunulur.

Üreticilerimizin hizmetine sunmuş olduğumuz çeşitlerimiz bu süreçlerin hepsinden başarı ile geçmiş ve ülkemiz tarımına ve milletimize hizmetteki yerini almıştır.

TOHUM GELİŞTİRME

TOHUM GELİŞTİRME

TOHUM GELİŞTİRME

TOHUM GELİŞTİRME

TOHUM GELİŞTİRME

TOHUM GELİŞTİRME

TOHUM GELİŞTİRME

TOHUM GELİŞTİRME

TOHUM GELİŞTİRME

TOHUM GELİŞTİRME

TOHUM GELİŞTİRME

TOHUM GELİŞTİRME

TOHUM GELİŞTİRME

TOHUM GELİŞTİRME

TOHUM GELİŞTİRME

TOHUM GELİŞTİRME

TOHUM GELİŞTİRME

TOHUM GELİŞTİRME

ÜRETİM - BİTKİSEL ÜRETİM

Bitkisel üretimle ilgili bilgilendirme açıklamaları hazırlanmaktadır.

FAALİYETLERİMİZ / ETKİNLİKLER

2-5 Eylül 2020 Karaevli Tarım ve Teknoloji Günleri

27 KASIM 2020 CUMA - 13:13 HATAY / REYHANLI ŞUBE AÇILIŞI

27 KASIM 2020 CUMA - 13:13 HATAY / REYHANLI ŞUBE AÇILIŞ DAVETİ

27 KASIM 2020 CUMA - 13:13 HATAY / REYHANLI ŞUBE AÇILIŞI

27 KASIM 2020 CUMA - 13:13 HATAY / REYHANLI ŞUBE AÇILIŞI

27 KASIM 2020 CUMA - 13:13 HATAY / REYHANLI ŞUBE AÇILIŞI

27 KASIM 2020 CUMA - 13:13 HATAY / REYHANLI ŞUBE AÇILIŞI

27 KASIM 2020 CUMA - 13:13 HATAY / REYHANLI ŞUBE AÇILIŞI

27 KASIM 2020 CUMA - 13:13 HATAY / REYHANLI ŞUBE AÇILIŞI

27 KASIM 2020 CUMA - 13:13 HATAY / REYHANLI ŞUBE AÇILIŞI

27 KASIM 2020 CUMA - 13:13 HATAY / REYHANLI ŞUBE AÇILIŞI

27 KASIM 2020 CUMA - 13:13 HATAY / REYHANLI ŞUBE AÇILIŞI

27 KASIM 2020 CUMA - 13:13 HATAY / REYHANLI ŞUBE AÇILIŞI

27 KASIM 2020 CUMA - 13:13 HATAY / REYHANLI ŞUBE AÇILIŞI

27 KASIM 2020 CUMA - 13:13 HATAY / REYHANLI ŞUBE AÇILIŞI

2-5 Eylül 2020 Karaevli Tarım ve Teknoloji Günleri

2-5 Eylül 2020 Karaevli Tarım ve Teknoloji Günleri

2-5 Eylül 2020 Karaevli Tarım ve Teknoloji Günleri

2-5 Eylül 2020 Karaevli Tarım ve Teknoloji Günleri

2-5 Eylül 2020 Karaevli Tarım ve Teknoloji Günleri

2-5 Eylül 2020 Karaevli Tarım ve Teknoloji Günleri

2-5 Eylül 2020 Karaevli Tarım ve Teknoloji Günleri

2-5 Eylül 2020 Karaevli Tarım ve Teknoloji Günleri

2-5 Eylül 2020 Karaevli Tarım ve Teknoloji Günleri

2-5 Eylül 2020 Karaevli Tarım ve Teknoloji Günleri

2-5 Eylül 2020 Karaevli Tarım ve Teknoloji Günleri

2-5 Eylül 2020 Karaevli Tarım ve Teknoloji Günleri

2-5 Eylül 2020 Karaevli Tarım ve Teknoloji Günleri

2-5 Eylül 2020 Karaevli Tarım ve Teknoloji Günleri

2-5 Eylül 2020 Karaevli Tarım ve Teknoloji Günleri

2-5 Eylül 2020 Karaevli Tarım ve Teknoloji Günleri

2-5 Eylül 2020 Karaevli Tarım ve Teknoloji Günleri

HABER / BASIN

İLETİŞİM


İSTANBUL / MERKEZ HARİTA (YOL TARİFİ - HARİTA)

TEKİRDAĞ / İRTİBAT OFİSİ (YOL TARİFİ - HARİTA)

HATAY / TARIM MARKET (YOL TARİFİ - HARİTA)

MERKEZ
Levent Mahallesi, Yasemin Sokak No : 9 34330 Beşiktaş / İSTANBUL
İRTİBAT OFİSİ
Hürriyet Mahallesi Şehit Nusret Mandacı Sokak Tekirkent Konakları No:3 59030 Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
TARIM MARKET (HATAY ŞUBE)
Cüdeyde Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi No : 179 31500 Reyhanlı / HATAY
MÜŞTERİ HİZMETLERİ :
+90 850 346 1313
E-POSTA :
info@tohum13yildiz.com

DELABRAD 2 EKMEKLİK BUĞDAY TOHUMU

Kırmızı sert  dane  renkli, kılçıklı,  başakları  orta-iri ve  beyaz  renkte, orta olgunlaşma grubunda olan, orta boylu,  sağlam saplı,  uygun  şartlarda  çok sayıda kardeşlenen YÜKSEK  VERİMLİ  ve  ÇOK KALİTELİ  bir ekmeklik buğday  çeşididir.  Çeşit ile ilgili deneme çalışmaları  sürecinde elde edilen veriler ve gözlemlere dayanan özellikleri ve değerleri aşağıda kısaca verilmiştir.

Kışa ve soğuğa dayanımı  yüksektir. Erken ve geç ilkbahar donlarından ve soğuklarından etkilenmemektedir. Soğuk  ve serin havayı seven bir çeşittir. Bu  özellikleri nedeniyle, güneyin kışları  ılık geçen ve yüksek sıcaklıları  erken gelen yerleri hariç,  ülkemizin buğday tarımı yapılan birçok yerinde, taban ve sulanan alanlarının tamamında  yetişir.

Orta boylu ve sağlam saplı olması nedeniyle yatmaya dayanıklıdır. Kardeşlenmesi uygun şartlarda 10’a  kadar çıkmaktadır.  Ortalama kardeş  sayısı  5’dir.  Şartlar iyileştikçe başak iriliği artmaktadır. Başaktaki  dane  sayısı  80’e kadar çıkmıştır. Başaktaki ortalama  dane sayısı 45-55 civarındadır.

Bin  dane  ve hektolitre ağırlıkları  ortadan  yükseğe, protein, gluten  ve sedimantasyonu yüksekten çok yükseğe, enerjisi  yüksekten çok yükseğe  değişen  çok  yüksek  kaliteli  bir çeşittir.

Özellikle yüksek yağış  ya da sulamanın olduğu  şartlarda azot kullanım etkinliği  çok yükselmektedir. Azot etkinliğinin artmasına bağlı  olarak verim artarken kalite değerleri de  yükselmektedir.    Sulamanın mümkün olduğu durumlarda başaklanma başlangıcı ve dane  doldurma  başlangıcında yapılacak sulamalar verim ve kalite üzerine çok olumlu etki yapmaktadır.

DELABRAD 2  çeşidimizin verimi  500 kg/da ile  850 kg/da arasında değişmiştir. Sulanan ve  yağışın yüksek olduğu şartlarda verim  yükselmektedir. Artan su kullanımına bağlı olarak özellikle yazlık gübrelemenin amonyum nitratla ve başaklanma başlangıcında yapılması  ve  genellikle kullanılan miktardan bir miktar  (en  çok  5 kg/da)  fazla verilmesi ile verim ve kalite yükselmektedir. 

Ekimde tavsiye edilen tohumluk miktarı 20-22 kg/da dır.

DELABRAD2 EKMEKLİK BUĞDAY TOHUMU

DELABRAD2 EKMEKLİK BUĞDAY TOHUMU

DELABRAD2 EKMEKLİK BUĞDAY TOHUMU

DELABRAD2 EKMEKLİK BUĞDAY TOHUMU

DELABRAD2 EKMEKLİK BUĞDAY TOHUMU

DELABRAD2 EKMEKLİK BUĞDAY TOHUMU

DELABRAD2 EKMEKLİK BUĞDAY TOHUMU

DELABRAD2 EKMEKLİK BUĞDAY TOHUMU

HÜSEYİNBEY EKMEKLİK BUĞDAY TOHUMU

Tamamen yerli imkânlarla geliştirilmiş, kırmızı sert dane renkli, kılçıksız, başakları orta-iri  ve  beyaz renkte,  orta olgunlaşma grubunda olan, orta boylu,  çok sağlam saplı,  uygun şartlarda çok sayıda kardeşlenen ÇOK YÜKSEK VERİMLİ,  yüzde yüz YERLİ ve MİLLİ bir ekmeklik buğday  çeşididir.  Çeşidin geliştirilmesi sürecinde elde edilen veriler ve gözlemlere dayanan özellikleri ve değerleri aşağıda kısaca verilmiştir.

Kışa ve soğuğa dayanımı  yüksektir.  Özellikle  çok soğuk geçen kışlardan etkilenmemektedir.  Erken ve geç ilkbahar donlarından ve soğuklarından etkilenmemektedir. Soğuk  ve serin havayı seven bir çeşittir. Bu  özellikleri nedeniyle, güneyin  kışları  ılık geçen ve yüksek sıcaklıları  erken gelen yerleri hariç,  ülkemizin buğday tarımı yapılan birçok yerinde, taban ve sulanan alanlarının tamamında yetişir.

Orta boylu ve çok sağlam saplı  olması  nedeniyle yatmaz.  Kardeşlenmesinin  uygun şartlarda 13’e  kadar çıkmaktadır.  Ortalama kardeş  sayısı  7’dir.  Şartlar iyileştikçe  başak iriliği  artmaktadır. Başaktaki dane  sayısı  100’e kadar çıkmıştır. Başaktaki ortalama dane sayısı 50-60 civarındadır.

Bin  dane  ve hektolitre ağırlıkları  ortadan  yükseğe,  protein,  gluten  ve  sedimantasyonu yüksekten çok yükseğe, enerjisi ortadan yükseğe değişen iyi kaliteli bir çeşittir.

Özellikle yüksek yağış  ya da sulamanın olduğu  şartlarda azot kullanım etkinliği  çok yükselmektedir.   Azot etkinliğinin artmasına bağlı  olarak verim artarken kalite değerleri de  yükselmektedir.    Sulamanın mümkün olduğu durumlarda başaklanma başlangıcı ve dane  doldurma  başlangıcında yapılacak sulamalar verim ve kalite üzerine çok olumlu etki yapmaktadır.

HÜSEYİNBEY çeşidimizin verimi 600 kg/da ile 1050 kg/da arasında değişmiştir. Sulanan ve yağışın yüksek olduğu şartlarda verim çok yükselmektedir. Artan su kullanımına bağlı olarak özellikle yazlık gübrelemenin amonyum nitratla  ve başaklanma başlangıcında yapılması  ve  genellikle  kullanılan miktardan  bir miktar  (en  çok  5 kg/da)  fazla verilmesi ile verim ve kalite yükselmektedir. 

Ekimde tavsiye edilen tohumluk miktarı 20-22 kg/da dır.

HÜSEYİNBEY EKMEKLİK BUĞDAY TOHUMU

HÜSEYİNBEY EKMEKLİK BUĞDAY TOHUMU

HÜSEYİNBEY EKMEKLİK BUĞDAY TOHUMU

HÜSEYİNBEY EKMEKLİK BUĞDAY TOHUMU

HÜSEYİNBEY EKMEKLİK BUĞDAY TOHUMU

HÜSEYİNBEY EKMEKLİK BUĞDAY TOHUMU

BEYAZ 1 EKMEKLİK BUĞDAY TOHUMU

 • Bitki Boyu: 90-115 cm
 • Dane Rengi: Beyaz Sert
 • Başak: Beyaz-Kılçıklı
 • 1000 Dane Ağırlığı: 32,5-41,4 gr
 • Hektolitre: 72,5-80,8 kg/hl
 • Protein: %12,2-16,1
 • Glüten: %20,1-30,3
 • İndeks: 85-98
 • Sedimantasyon: 32-70 ml
 • Enerji: 195-361 W
 • Soğuk Dayanımı: Dayanıklı
 • Kurak Dayanımı: Dayanıklı
 • Yatmaya Dayanımı: Dayanıklı
 • Sarı Pas: Dayanıklı
 • Kahverengi Pas: Dayanıklı
 • Külleme: Orta Dayanıklı
 • Septoria: Tolerant
 • Olgunlaşma: Orta Erkenci
 • Kardeşlenme: Yüksek
 • Verim: 500-1050 kg/da

BEYAZ-1 EKMEKLİK BUĞDAY TOHUMU

BEYAZ-1 EKMEKLİK BUĞDAY TOHUMU

BEREKET VERSİN