13 Yıldız Tohumculuk

İletişim

Telefon

0850 346 1313

Adres

Eskişehir

Delabrad 2 Ekmeklik Buğday Çeşidi

Delabrad 2 Ekmeklik Buğday Tohumu

Kırmızı sert  dane  renkli, kılçıklı,  başakları  orta-iri ve  beyaz  renkte, orta olgunlaşma grubunda olan, orta boylu,  sağlam saplı,  uygun  şartlarda  çok sayıda kardeşlenen YÜKSEK  VERİMLİ  ve  ÇOK KALİTELİ  bir ekmeklik buğday  çeşididir.  Çeşit ile ilgili deneme çalışmaları  sürecinde elde edilen veriler ve gözlemlere dayanan özellikleri ve değerleri aşağıda kısaca verilmiştir.

Kışa ve soğuğa dayanımı  yüksektir. Erken ve geç ilkbahar donlarından ve soğuklarından etkilenmemektedir. Soğuk  ve serin havayı seven bir çeşittir. Bu  özellikleri nedeniyle, güneyin kışları  ılık geçen ve yüksek sıcaklıları  erken gelen yerleri hariç,  ülkemizin buğday tarımı yapılan birçok yerinde, taban ve sulanan alanlarının tamamında  yetişir.

Orta boylu ve sağlam saplı olması nedeniyle yatmaya dayanıklıdır. Kardeşlenmesi uygun şartlarda 10’a  kadar çıkmaktadır.  Ortalama kardeş  sayısı  5’dir.  Şartlar iyileştikçe başak iriliği artmaktadır. Başaktaki  dane  sayısı  80’e kadar çıkmıştır. Başaktaki ortalama  dane sayısı 45-55 civarındadır.

Bin  dane  ve hektolitre ağırlıkları  ortadan  yükseğe, protein, gluten  ve sedimantasyonu yüksekten çok yükseğe, enerjisi  yüksekten çok yükseğe  değişen  çok  yüksek  kaliteli  bir çeşittir.

Özellikle yüksek yağış  ya da sulamanın olduğu  şartlarda azot kullanım etkinliği  çok yükselmektedir. Azot etkinliğinin artmasına bağlı  olarak verim artarken kalite değerleri de  yükselmektedir.    Sulamanın mümkün olduğu durumlarda başaklanma başlangıcı ve dane  doldurma  başlangıcında yapılacak sulamalar verim ve kalite üzerine çok olumlu etki yapmaktadır.

DELABRAD 2  çeşidimizin verimi  500 kg/da ile  850 kg/da arasında değişmiştir. Sulanan ve  yağışın yüksek olduğu şartlarda verim  yükselmektedir. Artan su kullanımına bağlı olarak özellikle yazlık gübrelemenin amonyum nitratla ve başaklanma başlangıcında yapılması  ve  genellikle kullanılan miktardan bir miktar  (en  çok  5 kg/da)  fazla verilmesi ile verim ve kalite yükselmektedir.

Ekimde tavsiye edilen tohumluk miktarı 20-22 kg/da dır.

Paylaş: