13 Yıldız Tohumculuk

İletişim

Telefon

0850 346 1313

Adres

Eskişehir

Vizyon & Misyon

Vizyon & Misyon

* Milletimizin ve tüm insanların, temiz ve sağlıklı gıda ile beslenmesi için gerekli ürünlerin, teknik ve teknolojilerin piyasada yer almasına katkıda bulunmak;

* Yerli ve milli tohumculuğa katkı sağlamak,

* Yerli, yerel ve milli ürün, teknoloji ve teknikler geliştirmek ve milletimizin ve insanlığın hizmetine sunmak,

* Ülkemiz tarım ve özellikle tohumculuğumuzun gelişimi, rekabet gücünün yükseltilmesi, bölgesel ve küresel güç haline gelmesi için yenilikler ortaya koymak,

* Ülkesel, bölgesel ve küresel kaynakların milletimiz ve insanlık için etkin kullanımını sağlayacak yaklaşımlar ve yöntemler geliştirmek ve uygulamaya koymak,

Paylaş: