13 Yıldız Tohumculuk

İletişim

Telefon

0850 346 1313

Adres

Eskişehir

Hüseyinbey Ekmeklik Buğday Çeşidi

Hüseyinbey Ekmeklik Buğday Tohumu

Tamamen yerli imkânlarla geliştirilmiş, kırmızı sert dane renkli, kılçıksız, başakları orta-iri ve beyaz renkte, orta olgunlaşma grubunda olan, orta boylu, çok sağlam saplı, uygun şartlarda çok sayıda kardeşlenen ÇOK YÜKSEK VERİMLİ, yüzde yüz YERLİ ve MİLLİ bir ekmeklik buğday çeşididir. Çeşidin geliştirilmesi sürecinde elde edilen veriler ve gözlemlere dayanan özellikleri ve değerleri aşağıda kısaca verilmiştir.

Kışa ve soğuğa dayanımı yüksektir. Özellikle çok soğuk geçen kışlardan etkilenmemektedir. Erken ve geç ilkbahar donlarından ve soğuklarından etkilenmemektedir. Soğuk ve serin havayı seven bir çeşittir. Bu özellikleri nedeniyle, güneyin kışları ılık geçen ve yüksek sıcaklıları erken gelen yerleri hariç, ülkemizin buğday tarımı yapılan birçok yerinde, taban ve sulanan alanlarının tamamında yetişir.

Orta boylu ve çok sağlam saplı olması nedeniyle yatmaz. Kardeşlenmesinin uygun şartlarda 13’e kadar çıkmaktadır. Ortalama kardeş sayısı 7’dir. Şartlar iyileştikçe başak iriliği artmaktadır. Başaktaki dane sayısı 100’e kadar çıkmıştır. Başaktaki ortalama dane sayısı 50-60 civarındadır.

Bin dane ve hektolitre ağırlıkları ortadan yükseğe, protein, gluten ve sedimantasyonu yüksekten çok yükseğe, enerjisi ortadan yükseğe değişen iyi kaliteli bir çeşittir.

Özellikle yüksek yağış ya da sulamanın olduğu şartlarda azot kullanım etkinliği çok yükselmektedir.  Azot etkinliğinin artmasına bağlı olarak verim artarken kalite değerleri de yükselmektedir.  Sulamanın mümkün olduğu durumlarda başaklanma başlangıcı ve dane doldurma başlangıcında yapılacak sulamalar verim ve kalite üzerine çok olumlu etki yapmaktadır.

HÜSEYİNBEY çeşidimizin verimi 600 kg/da ile 1050 kg/da arasında değişmiştir. Sulanan ve yağışın yüksek olduğu şartlarda verim çok yükselmektedir. Artan su kullanımına bağlı olarak özellikle yazlık gübrelemenin amonyum nitratla ve başaklanma başlangıcında yapılması ve genellikle kullanılan miktardan bir miktar (en çok 5 kg/da) fazla verilmesi ile verim ve kalite yükselmektedir. 

Ekimde tavsiye edilen tohumluk miktarı 20-22 kg/da dır.

Paylaş: